Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Symulacja medyczna kół naukowych

Symulacja medyczna kół naukowych

Studenckie Koło Naukowe RAT-AP,  Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej „CSM-AP”

W dniu 17.01.2022r. w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Akademii Pomorskiej odbyła się wspólna symulacja medyczna kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego RAT-AP, którego przewodniczącą jest studentka RM Monika Molska, konsultantem naukowym: dr Sylwia Jałtuszewska, opiekunami: mgr Monika Rut i mgr Izabela Pozlewicz oraz Studenckiego Koła Naukowego Symulacji Medycznej „CSM-AP”, którego przewodniczącą jest studentką pielęgniarstwa Magdalena Cyba, konsultantami naukowymi: dr Kazimiera Hebel, mgr Aleksandra Steliga, zaś opiekunami koła: mgr Monika Buzanowska, mgr Natalia Drab.

W symulacji uczestniczyli studenci z SPS kierunku Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa odbywający aktualnie kształcenie na I, II i III roku. Wyzwanie, z jakim przystało im się zmierzyć to wykonanie na symulowanym pacjencie czynności medycznych począwszy od umiejętności z zakresu KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) poprzez interwencje Zespołu Ratownictwa Medycznego wezwanego do NZK (Nagłego Zatrzymania Krążenia) wykonującego MCR (Medyczne Czynności Ratunkowe), aż po transport chorego do SOR (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), gdzie pomoc kontynuowana była przez studentów pielęgniarstwa. Nie zabrakło urzeczywistnienia sytuacyjnego w postaci gry aktorskiej studentów wcielających się w rolę osób postronnych: przypadkowych obserwatorów zdarzenia, zaniepokojonych świadków jak i zniecierpliwionych pacjentów oczekujących w SOR, będących w wstanie wskazującym na spożycie alkoholu. A wszystko to po to, by nieco podgrzać atmosferę, pobudzić kreatywność i wyzwolić chęć współpracy- bo taki był nasz cel. Studenci nie znając przebiegu scenariusza nie mieli komfortu pełnej kontroli nad sytuacją, mimo to ich zaangażowanie było widoczne na każdym etapie opieki nad pacjentem. Studenci pielęgniarstwa mogli bezpośrednio obserwować działania ratowników medycznych i odwrotnie, co w analizie podsumowującej dało pełen obraz sytuacyjny jak istotne jest zaangażowanie wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego skłaniając do refleksji - nie ma nic cenniejszego niż współpraca. Dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Znajdziesz nas tutaj