Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci

Harmonogram wsparcia

Nowy harmonogram realizacji zadań

l.p.ZadanieNr zadaniaTermin realizacjiUwagi
1.Prace remontowo-budowlane w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych1Do 31.01.2019Zadanie zrealizowane.
2.Zakup i wyposażenie pracowni MCSM2-8I i II kwartał 2019Zadania zrealizowane.
3.Szkolenie kadry dydaktycznej9-13, 19, 30IV kwartał 2018, 
IV kwartał 2019
Zadania zrealizowane
Szkolenia w zakresie prowadzenia egzaminu OSCE oraz Szkolenie dla nauczycieli chcących wprowadzić techniki symulacji do nauczania zaplanowane w termiach podanych załączniku pn. Harmonogram wsparcia na rok 2019-2020 MCSM
4.Szkolenie studentów14-17IV kwartał 2019Zadanie zaplanowane w termiach podanych załączniku pn. Harmonogram wsparcia na rok 2019-2020 MCSM
5.Warsztaty symulacji medycznej28

IV kwartał 2019
I kwartał 2020

Udział studentów i nauczycieli w warsztatach w nowoutworzonym CSM, nie zaplanowano jeszcze dokładnej daty realizacji warsztatów
6.Szkolenie kadry technicznej: technika i informatyka MCSM18, 20IV kwartał 2018Zadania zrealizowane.
7.Przygotowanie programu rozwojowego uczelni27, poz. 96, 97III kwartał 2018Zadanie zrealizowane
26III Kwartał 2018Zadanie zrealizowane
27, poz. 96, 97Listopad 2018Zadanie zrealizowane
27, poz. 98-101Przez cały czas trwania projektuPersonel MCSM: Kierownik MCSM, 
Utworzenie nowych stanowisk pracy: 
1) Pracownik administracyjny MCSM, 
2) Informatyk MCSM,
3) Technik MCSM.
8.Wdrożenie technik wspomagających nauczanie24Do końca III kwartału 2020Przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych – w trakcie realizacji.
22Do końca III kwartału 2020Opracowanie podręcznika symulacji medycznej – w trakcie realizacji.
25Do końca III kwartału 2020Przygotowanie aplikacji wspomagającej nauczanie – w trakcie realizacji.
9.Udział nauczycieli AP w Słupsku, uczących na kierunku pielęgniarstwo w konferencjach oraz warsztatach o tematyce wdrażania symulacji medycznej do nauczania na kierunkach medycznych292018-2019Zadanie zrealizowane
10.Udział Zarządzających MCSM w Słupsku w stażach krajowych i zagranicznych zapoznających z zasadami zarządzania centrum symulacji medycznej21III i IV kwartał 2019

Staż osób zarządzających MCSM w ośrodkach krajowych i zagranicznych
Zagraniczny staż zrealizowano
Staż krajowy zaplanowany w termiach podanych załączniku pn. Harmonogram wsparcia na rok 2019-2020 MCSM

11.Prowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowniach MCSM Od roku akademickiego 2019/2020Udział studentów kierunku pielęgniarstwo w zajęciach praktycznych obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych w pracowniach nowoutworzonego MCSM – od roku akademickiego 2019/2020

Harmonogram przygotowała:
Dr Kazimiera Hebel
Kierownik MCSM w Słupsku

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj