Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś, prof. zw. UP – kierownik - e-mail: janusz.morys@upsl.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Osińska - e-mail: osinskak1@wp.pl

dr hab. n. med. Przemysław Kowiański, prof. UP - e-mail: przemyslaw.kowianski@upsl.edu.pl

dr hab. n. med. Ilona Klejbor, prof. UP - email: klejbor@gumed.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Paweł Winklewski, prof. zw. UP - e-mail: pawelwinklewski@gumed.edu.pl

dr hab. n. med. Wojciech Rogowski, prof. UP - e- mail: wojciech.rogowski.apple@gmail.com

prof. dr hab. n. med. Mirosława Cichorek - e-mail: miroslawa.cichorek@gumed.edu.pl

dr hab. n. med. Magdalena Wszędybył-Winklewska, prof. AP – e-mail: magdalena.wszedybyl-winklewska@gumed.edu.pl

dr hab. n. med. Beata Ludkiewicz, prof. AP- e - mail: bml@gumed.edu.pl

dr n. med. Monika Waśkow - e-mail: monika.waskow@upsl.edu.pl

dr n. med. Julita Okrój-Lubecka – e - mail: julita.okroj@gmail.com

mgr Ewelina Czuba-Pakuła – e - mail: ewelina.czuba-pakula@upsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj