Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2018 roku. Powstało ono z inicjatywy studentów kierunku Fizjoterapia, których zamiarem było zrzeszenie ludzi zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu fizjoterapii, zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii.

Do zadań Koła należy:

•    organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
•    zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu fizjoterapii,
•    rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
•    promowanie Uczelni.

Realizacja zadań Koła odbywa się poprzez:

•    współpracę z Władzami Uczelni,
•    organizowanie spotkań naukowych i warsztatów,
•    uczestnictwo w sympozjach oraz konferencjach naukowych,
•    działalność naukowo-badawczą,
•    współpracę z krajowymi organizacjami zrzeszającymi fizjoterapeutów,
•    integrację środowiska studenckiego.

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii:

PRZEWODNICZĄCY: Adam Hałaburda (adm1999@wp.pl)

WICEPRZEWODNICZĄCY: Jakub Borowski (jakub.borowski1@gmail.com)

SEKRETARZ: Justyna Wołczyńska (justyna.wolczynska@wp.pl)

SKARBNIK: Marek Tupajka (fafanit@o2.pl)

dr Aleksandra Bryndal (OPIEKUN NAUKOWY KOŁA),

mgr Magdalena Poniatowska (ZASTĘPCA OPIEKUNA KOŁA oraz ZARZĄDCA PROJEKTÓW NAUKOWYCH), 

dr Agnieszka Grochulska (KONSULTANT PROJEKTÓW NAUKOWYCH),

mgr Karol Łosiński (OSOBA POMAGAJĄCA W KOLE NAUKOWYM).

Podejmowane inicjatywy: 

-Doskonalenie umiejętności obsługi aparatury do badań diagnostycznych i naukowych oraz zdobywanie umiejętności interpretacji wyników tych badań (między innymi obsługi KINEOD- aparatury do komputerowej analizy postawy ciała w 3D; nauka obsługi aparatury pomiarowej i sprzętu rehabilitacyjnego znajdujących się w salach wykładowych kierunku fizjoterapia; obsługa systemu BIOMOD- aparatury do fotogrametrycznej analizy postawy ciała w 3D);

- Analiza przypadków Case Study (przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego, opracowanie przez studentów programu rehabilitacji, ocena efektywności przeprowadzonej terapii);

- Udział w projektach badawczych (nauka tworzenia projektów badawczych, opracowanie celu badania, badanie pacjentów, nauka korzystania z aparatury pomiarowej, interpretacja wyników);

-Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie Koła Naukowego oraz całej społeczności studentów na kierunku Fizjoterapia APSL;

-Organizacja spotkań tematycznych (dotąd zorganizowane: „Diagnostyka przyczyn dolegliwości bólowych stawu kolanowego”; „Metoda McKenzie”; „Wstęp do terapii manualnej”;

-Udział w projektach uczelnianych (między innymi pomoc w organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki).

 

Znajdziesz nas tutaj