Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

W dniu 31 stycznia br. odbyło się otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej.

Uroczystość oficjalnie otworzył JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, a gośćmi honorowymi, wśród wielu ważnych osobistości byli – pan Poseł na Sejm Piotr Muller, rzecznik rządu, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pan Sebastian Skuza oraz Pani Barbara Witkowska - radca Ministra w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Galę poprowadziły Pani dr Monika Waśkow – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz Pani dr Kazimiera Hebel – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, koordynator projektu.

W ramach ww. projektu, pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku” – Ministerstwo Zdrowia ze środków UE (POWER, oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia ) przekazało naszej Uczelni ponad 2,5 mln zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, poprzez m.in., wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej. Wypracowanie takich mechanizmów zapewnia pożądany wzrost profesjonalnie wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy; zawodu niezwykle ważnego w kontekście wymagań krajowych, w tym zabezpieczającego potrzeby mieszkańców naszego subregionu słupskiego.

Znajdziesz nas tutaj